KIKO

Společnost přátel KIKA. Po shlédnutí těchto stránek okamžitě vyhledejte odbornou pomoc!

Tvorba

Někteří jedinci někdy mají sklony dělat takové ty věci...

Někdo kouká na Ordinaci v růžové zahradě, někdo chodí do hospody, někdo do práce a jiný třeba něco vyrábí.

Vyrábět se dá nepřeberné množství věcí, ale i omezené množství lidí (tento druh vyrábění ovšem nebudeme na těchto stránkách z osobních důvodů šířit), ovšem charaketristickým znakem skupiny KIKO je intuitivní a nekoordinovaná výroba čehokoli.